சிறப்பு நற்செய்தி அறிவிப்பு மாதம் | October

சிறப்பு நற்செய்தி அறிவிப்பு மாதம் | October 7 | Rev. Fr. Prakash SdC

சிறப்பு நற்செய்தி அறிவிப்பு மாதம் | October 7 | Rev. Fr. Prakash SdC Extraordinary Missionary Month - Mission Testimonies for each day. October 7. Download the song and lyrics - Click here More more info: http://www.october2019.va/en.html The Extraordinary Missionary Month October 2019 Pope Francis announced the Extraordinary Missionary Month October 2019 to celebrate the 100th anniversary of Pope Benedict XV's Apostolic Letter Maximum Illud. Follow Radio Veritas Tamil Facebook : http://youtube.com/VeritasTamil Twitter : http://twitter.com/VeritasTamil Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil Website :http://www.RadioVeritasTamil.org Blog: http://tamil.rvasia.org **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

15 + 0 =

Please wait while the page is loading