அன்பருடன் அதிகாலைத்துளிகள் - RVA MORNING PRAYER

prayer at dawn. pray with nature

இறைவனின் ஆவி என்னைப் படைத்தது; எல்லாம் வல்லவரின் மூச்சு என்னை வாழ்விக்கின்றது.
யோபு 33:4

உலகம் படைக்கபடும் முன் கடவுளுடைய ஆவியானவர் தண்ணீரின் மேல் அசைவாடிக் கொண்டிருந்தார். 

ஆதாமை மண்ணினால் உருவாக்கிய கடவுள் தன் மூச்சு காற்றை அவன்மேல் ஊதினார். ஆண்டவரின் மூச்சு காற்றினால் தான் நாம் வாழ்கிறோம்.  

அந்த மூச்சு காற்று நம்மை விட்டு பிரியும் போது நாம் மண்ணாகி விடுகிறோம். 

அதுபோல ஆன்மீக வாழ்வில் ஆவியானவரின் துணையின்றி நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.  

பெந்தகோஸ்து நாளில் ஆவியானவர் சீடர்கள் மேல் இறங்கி வந்த பிறகு  நடந்தது என்ன? அவர்கள் துணிவு   பெற்றார்கள். இறைவனின் ஆவியால் புதுப்படைப்பு ஆனார்கள். ஆண்டவருக்கு சான்று பகரும் ஆற்றலை பெற்றார்கள்.

சிந்தனை : நாம் கடவுளின் மூச்சு காற்றால் தான் வாழ்கிறோம் என்பதை உணர்கிறோமா?.

ஜெபம்:.  ஆண்டவரே  எங்களுடைய ஒவ்வொரு மூச்சும் உமது கருணை. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாழ்வை நாங்கள் உமக்கு ஏற்றபடி வாழும் அருளையும் மனதையும் எங்களுக்கு தாரும். 

Add new comment

8 + 5 =

Please wait while the page is loading