சிறப்பு நற்செய்தி அறிவிப்பு மாதத்தை எவ்வாறு அனுசரிக்கிறது | Rev. Fr. Ritchie Vincent #EMM2019

 

சிறப்பு நற்செய்தி அறிவிப்பு மாதத்தை எவ்வாறு அனுசரிக்கிறது | Rev. Fr. Ritchie Vincent #EMM2019

Download the song and lyrics - http://tiny.cc/53indz

Lyrics: Rev. Fr. Ritchie Vincent

Music: Joy Infant J

 

More more info: http://www.october2019.va/en.html The Extraordinary Missionary Month October 2019 Pope Francis announced the Extraordinary Missionary Month October 2019 to celebrate the 100th anniversary of Pope Benedict XV's Apostolic Letter Maximum Illud. Subscribe to Radio Veritas Tamil - http://youtube.com/VeritasTamil

Add new comment

4 + 6 =

Please wait while the page is loading